Thiết kế website

Học thiết kế web bắt đầu từ đâu? Muốn thiết kế web phải học cái gì, nên bắt đầu từ đâu và cần những gì.. ? --Omr why--

Start Now

Thiết kế website

Học thiết kế web bắt đầu từ đâu? Muốn thiết kế web phải học cái gì, nên bắt đầu từ đâu và cần những gì.. ? --Omr why--

Start Now

Thiết kế website

Học thiết kế web bắt đầu từ đâu? Muốn thiết kế web phải học cái gì, nên bắt đầu từ đâu và cần những gì.. ? --Omr why--

Start Now

Hướng dẫn làm slide chuyên nghiệp , Tinh tế

 Huong Tràm - Quán quân gi?ng hát Vi?t 2012 dang s? h?u kh?i tài “kh?ng l?” bao g?m bi?t th?, xe hoi ti?n t? và b? suu t?p nh?ng món d? hàng hi?u xa x?, d?t ti?n tr? giá b?c t?.

'Th?y giáo mua' s?m nhà m?i sau 2 MV 'kh?ng' v?i Huong Tràm, M? Tâm

Huong Tràm: C? tu?ng mình tôi 'l? d?i' chê Chi Pu

Soobin Hoàng Son 'n?i da gà' vì gi?ng hát c?a Huong Tràm

? làng gi?i trí trong nu?c, Huong Tràm là m?t trong s? nh?ng sao vi?t có ngu?n thu nh?p ? m?c cao và ?n d?nh nh?t 3 nam tr? l?i dây. Không ch? gi? nguyên giá cát-sê h?ng cao sau nhi?u nam di hát, cô còn trúng nhi?u h?p d?ng qu?ng cáo, làm giám kh?o v?i giá thù lao không h? nh?.

Huong Tràm
 
 
Huong Tràm 

Thay d?i x? h?p ti?n t? liên t?c

Ngoài dam mê ca hát, Huong Tràm còn có ni?m yêu thích d?c bi?t v?i xe hoi. Nam 18 tu?i, khi v?a dang quang chua bao lâu, b?ng vi?c di hát, Huong Tràm dã mua du?c ô tô riêng v?i giá g?n 1 t? d?ng. Ð?n d?u nam 2017, cô nàng b?t ng? lên d?i v?i chi?c xe sang Mercedes giá 2,1 t?.

Huong Tràm
 
Huong Tràm
Huong Tràm v?i x? sang ti?n t? c?a mình.

So v?i nhi?u “m? nhân” khác trong showbiz Vi?t, hi?m có ngu?i d?p nào d? s?c d?i xe d?n “chóng m?t” nhu Huong Tràm.

? nhà ti?n t?, thoáng mát và sang tr?ng

Nam 20 tu?i, Huong Tràm dã mua xong nhà v?i giá du?c ti?t l? là 3 t? d?ng, t?a l?c t?i qu?n 4, TP.HCM. Can h? không quá r?ng, kho?ng 100 m2 nhung l?i r?t thoáng mát nh? cách bài trí g?n gàng, h?p lý c?a n? ca si.

Huong Tràm
Phòng khách can nhà c?a Huong Tràm.

Ngoài nh?ng d? d?c, n?i th?t d?t ti?n Huong Tràm còn s? d?ng gam màu gam màu tr?ng den d? trang trí cho t?ng ph?n c?a can h?.. Riêng phòng khách c?a ngôi nhà du?c d?t g?n ban công và d?c bi?t t? phòng khách này có th? nhìn ra xa, hóng gió tr?i.

Huong Tràm
Huong Tràm th?c s? giàu c? nào?

Các b?c tranh, ?nh du?c b? trí g?n gàng ? m?t góc khi?n không gian can nhà c?a Huong Tràm tr? nên thu hút hon. Vi?c s? d?ng tone màu kem giúp cho can phòng tr? nên sang tr?ng hon và hon h?t là nó làm cho các chi ti?t, trang trí trong phòng n?i b?t hon.

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là sinh viên mới tốt nghiệp . Chúng tôi làm việc và học tập trên thực tế và đam mê . Chúng tôi đã học tập , làm việc , thực tập ở nhiều công ty khác nhau . Mọi thông tin tôi chia sẻ đều bắt nguần từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân . Mong muốn của chúng tôi là chia sẻ để cùng học tập và phát triển . . . . Xem thêm

Thông Tin Liên Hệ

0914604044

Tavinh56@gmail.com

Thích Chung - Bá Hiến - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Fanpage Facebook

Copyright © Bachkhoa IT (Youtube Life And Me channel) - Vinh Tạ