CONTACT

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là sinh viên mới tốt nghiệp . Chúng tôi làm việc và học tập trên thực tế và đam mê . Chúng tôi đã học tập , làm việc , thực tập ở nhiều công ty khác nhau . Mọi thông tin tôi chia sẻ đều bắt nguần từ kinh nghiệm thực tiễn của bản thân . Mong muốn của chúng tôi là chia sẻ để cùng học tập và phát triển . . . . Xem thêm

Thông Tin Liên Hệ

0914604044

Tavinh56@gmail.com

Thích Chung - Bá Hiến - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

Fanpage Facebook

Copyright © Bachkhoa IT (Youtube Life And Me channel) - Vinh Tạ